ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За поддръжка,обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на ОП СПТО

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности по  поддръжка, обслужване и ремонти на двугредов мостов кран фабрични номера V14-072/73 с товароносимост 14t и максимално междурелсие 17320 mm, монтирани в Приемна сграда и двугредов мостов кран фабрични номера V14-075/76 с товароносимост 16t и максимално междурелсие 33500 mm монтирани в Сграда биосушене. и тяхната безопасна и…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ – ОП СПТО

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по осигуряване на закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ.   Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба

Избор на фирма за  доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване-пликове и торби

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДОСТАВКА НА ТОПЛА И ОХЛАДЕНА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“.

Избор на фирма за извършване на услуги по доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПТИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ РИСК В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Извършване на Услуги по „Дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров”. Download – Пазарно-проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – РАЗРАБОТВАНЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ПЕЧАТ И МОНТИРАНЕ НА СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Избор на фирма за разработване на схеми за евакуация, отговарящи на изискванията на  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите за Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво. Пазарно проучване – изработка на схеми за евакуация