ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

null
ПЛОЩАДКА “САДИНАТА”
На площадка „Садината“ са изградени и въведени в експлоатация от 2013г. Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ и от септември 2015г. – Завода за МБТ с производство на RDF-гориво.
Прочети още
null
ПЛОЩАДКА “ХАН БОГРОВ”
На Площадка „Хан Богров“ е изградена инсталация за биологично третиране (ИБТ), включваща: компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.
Прочети още
null
РЕД ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ОП СПТО
Считано от 1.05.2019 г. се създава следния ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на на площадка „Садината“...
Прочети още

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /10.02.2024 – 16.02.2024/

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /10.02.2024 – 16.02.2024/ През тази седмица: ♻ Съобразено със създадения на план за действие за възстановяването…

Прочети

Официална позиция на ОП СПТО

Официална позиция на ОП СПТО   Уважаеми партньори и заинтересовани страни, Днес бихме искали да изразим нашата официална позиция относно недобрите търговски практики, с които се сблъскваме през последния месец.…

Прочети

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /03.02.2024 – 09.02.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /03.02.2024 – 09.02.2024/   През тази седмица:   ♻ Изготвихме бланки за ежедневни инспекции, които да…

Прочети

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/     През тази седмица:   ♻  В събота втора линия в приемна…

Прочети

Одитен доклад относно дейността на СПТО

    Одитен доклад За извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и Столична община дейности през периода 01.01.2020 год.…

Прочети

Услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

В „Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“, Приложение 37, може да намерите повече информация за цената на всички услуги, предоставяни…

Прочети