null
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Бланки за предаване на биоразградими отпадъци на ИБТ „Хан Богров“
ВИЖ ТУК
null
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОСТ
Информация относно продажба на компост на физически лица
ВИЖ ТУК

null
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Бланки за предаване на биоразградими отпадъци на ИБТ „Хан Богров“
ВИЖ ТУК
null
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОСТ
Информация относно продажба на компост на физически лица
ВИЖ ТУК

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

null
ПЛОЩАДКА “САДИНАТА”
На площадка „Садината“ са изградени и въведени в експлоатация от 2013г. Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ и от септември 2015г. – Завода за МБТ с производство на RDF-гориво.
Прочети още
null
ПЛОЩАДКА “ХАН БОГРОВ”
На Площадка „Хан Богров“ е изградена инсталация за биологично третиране (ИБТ), включваща: компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.
Прочети още
null
РЕД ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ОП СПТО
Считано от 1.05.2019 г. се създава следния ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на на площадка „Садината“...
Прочети още

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

Камион с подменен номер се опита да разтовари незаконно отпадъци в ОП СПТО

  На 23.07.2024 г. служители на ОП СПТО регистрират нарушение в Приемна зона. При изхвърляне на отпадък, камион на фирма „Васконти 2018“, при разтоварване изпуска контейнера в приемния  бункер. Началник…

Прочети

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/   През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 7 874 т. входящ отпадък…

Прочети

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /22.06.2024 – 28.06.2024/

През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 8 028 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 313 т. Достигнатият седмичен процент е 3,9 %. За…

Прочети

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2024 г. за продажба на движими вещи – смесена пластмаса и цветни метали, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове…

Прочети