ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба

Избор на фирма за  доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване-пликове и торби