ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПТИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ РИСК В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Извършване на Услуги по „Дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров”.

 

Пазарно-дезинсекция, дезакаризация, дератизация

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПТИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ РИСК В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Извършване на Услуги по „Дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров”.

Download – Пазарно-проучване