Камион с подменен номер се опита да разтовари незаконно отпадъци в ОП СПТО

  На 23.07.2024 г. служители на ОП СПТО регистрират нарушение в Приемна зона. При изхвърляне на отпадък, камион на фирма „Васконти 2018“, при разтоварване изпуска контейнера в приемния  бункер. Началник смяната отбелязва голямо количество строителни материали, за което са направени снимки на превозното средство и изсипания отпадък.   При напускане на камиона, същият е спрян…

Загриженост за завода за отпадъци или тенденциозно посещение…

Днес за пореден път беше направен опит за умишлена заблуда на гражданите на София. Да, ние стоим зад прозрачността и за нас работата стои на първо място. За последните шест месеца сме приели стотици посетители – ученици, студенти, стажанти, обикновени граждани, представители на неправителствени организации, общински съветници и медиите. Всяка седмица се публикуват подробни отчети…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/   През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 7 874 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 358 т. Достигнатият седмичен процент е 4,55%. За същият период през изминалата година са отделени 102 т.…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /22.06.2024 – 28.06.2024/

През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 8 028 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 313 т. Достигнатият седмичен процент е 3,9 %. За същият период през изминалата година са отделени 105 т. рециклируеми отпадъци. Обработени зелени отпадъци 219 т., а обработените хранителни отпадъци 146 тона. ♻ В ОП…

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2024 г. за продажба на движими вещи – смесена пластмаса и цветни метали, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на с Решение № 446 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична…

Регионална среща по проекта CIBUS се проведе в гр. София

На 18 и 19 юни 2024 г., партньори от 8 региона по проекта CIBUS на ЕС се срещнаха за първи път на живо в гр. София. Това бе първата физическа, междурегионална среща на участниците, които успяха да направят една виртуална обиколка по темата за загубата и разхищението на храната. Събитието бе  организирано в хибриден режим,…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /08.06.2024 – 14.06.2024/

През тази седмица: През тази седмица обработихме 8 291т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 345 т. Достигнатият седмичен процент е 4,16%. За същият период през изминалата година са отделени 92 т. рециклируеми отпадъци. В ОП СПТО се осъществява строг контрол на приеманите отпадъци. Всяко съмнение за злоупотреба и нарушаване на…

ОТЧЕТ НИКОЛАЙ САВОВ – ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /31.05.2024 – 07.06.2024/

Отчет Николай Савов – директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /31.05.2024 – 07.06.2024/ През тази седмица: През тази седмица отчитаме 8 505, 02 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 343, 64 т. Достигнатият седмичен процент е 4, 04%. За същият период през изминалата година са отделени 227,52 т. рециклируеми…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /25.05.2024 – 31.05.2024/

През тази седмица: В изпълнение на създадения план за възстановяване на нормалната работа на ОП СПТО е извършена подмяна на транспортна лента и бордовите ленти, на лентов транспортьор 04М4081 сграда-РДФ; Възстановен е лагер от страна на задвижването /вибросито 2/ в сграда РДФ Успяхме да извършим пълно обслужване на машините от автопарка на ОП СПТО. Голяма…