Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /13.04.2024 – 19.04.2024/

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /13.04.2024 – 19.04.2024/ През тази седмица: Контролът върху фирмите, които извършват ремонтни дейности на територията на ОП СПТО, е безкомпромисен. При извършване на ремонтни дейности, те трябва да покриват високи изисквания, които да отговарят на качеството на фирмите – доставчици. Това изискване…

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА…

Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.) за класификация на отпадъците, преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност Садината, без включен транспорт” по 8 (осем) обособени позиции

Продължителната ни работа за повишаване на качеството на РДФ горивото и срещите с фирми, притежаващи разрешение за неговото оползотворяване, даде резултат и днес обявяваме първата обществена поръчка относно: Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.04.2024 – 12.04.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.04.2024 – 12.04.2024/   През тази седмица:   ♻ На Технически съвет, проведен на територията на ОП СПТО, на който присъстваха представители на Столична община и ОП СПТО, проектантите на депото представиха доклад за състоянието на депото, свободният му обем и информация…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/   През тази седмица:   ♻ Във връзка с изпълнението на План за възстановяване на работата на завода, започна извършването на реална и актуална оценка на техническото състояние на надзорни съоръжения – двугредови мостови кранове, които са въведени…

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“ Прилож.-№1-образец-на-ценова-оферта-ремонт-ел.-двигатели Съобщение-по-чл.20-ал.4 

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /23.03.2024 – 29.03.2024/

  През тази седмица:   ♻ В изпълнение на плана за възстановяване, на работата на ОП СПТО, са подменени неработещите електромагнитни клапани на втори NIR сепаратор, както и всички дефектирали халогенни лампи на всички NIR сепаратори. Калибрирани са и скенерните им блокове; ♻ След проведена среща с представители на „Дестинация България“ започнаха спешни ремонтни дейности…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ В ОП СПТО

На 22.03.2024 г., на територията на ОП СПТО, бе проведена среща, на която се обсъди възможностите за изграждане на информационна система за проследяване, мониторинг и надзор. Системата е част от информационната система за управление на отпадъците на Столична Община. Чрез нея ще се осъществява контрол на дейностите, които са  свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /16.03.2024 – 22.03.2024/

През тази седмица:   ♻ В изпълнение на създадения План за действие за възстановяване на нормалната работа на ОП СПТО, продължава превантивната смяна на лентовите транспортьори, които са в недобро техническо състояние; ♻ Организираха се дейности и бе подменен въжеводача на кран 2 в приемна сграда; ♻ С цел подобряване на работата са променени настройките…

Г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО, взе участие в Кариерния форум 2024 на Биологическия факултет

На 20 март 2024 г., г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци), взе участие в Кариерния форум на Биологическия факултет. Събитието се проведе в сградата на факултета, бул. „Драган Цанков“ №8 Г-н Савов успя да представи на студентите и докторантите дейността на ОП СПТО и възможностите за професионално и…