ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ – ОП СПТО

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по осигуряване на закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ.   Пазарно проучване