ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА 3 БРОЯ ВЪНШНИ ВИНИЛОВИ ПАНА ЗА 3 БРОЯ РЕЗЕРВОАРИ НА ПСОВ „САДИНАТА“

Избор на фирма за  изработване  и доставка на 3 броя външни пана за 3 броя резервоари на ПСОВ „Садината“ , както следва: 1 /един/ брой винилово пано за 1 /един/ брой 180 m3 резервоар 2 /два/ броя винилови пана за 2 /два/ броя 600 m3 резервоари Download – Винилови пана