Започна раздаването на компост срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София

Ежегодната кампания на Столична община  и СПТО за безплатно раздаване на компост, произведен в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ към Столичния завод за третиране на отпадъците, е възобновена.   Всеки гражданин, срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София, може да получи 10 кг висококачествен компост на място в ИБТ „Хан…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци

В първата седмица от назначаването ми като временно изпълняващ длъжността директор, започнах да се запознавам с цялостното състояние на завода. Целта е да направим анализ на актуалното състояние, който да послужи, като отправна точка при изготвяне на  програма за възстановяване на нормалното функционално състояние на предприятието. Изискани са доклади за актуалното състояние на всички машини…

Посещение на г-н Васил Терзиев в СПТО

Терзиев: Възложих пълен одит на завода за отпадъци. Установихме проблеми в цялата верига от работата на предприятието Установихме, че ако в идеалния случай би трябвало да се преработва 90% от отпадъка и да се депонират само 10%, в момента ситуацията в София е обърнатаИзискал съм доклад за състоянието на завода да се види какво е…

Николай Савов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на „Столично предприятие за третиране на отпадъците“

Считано от 28 ноември 2023 г., „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ (СПТО) има нов временно изпълняващ длъжността директор, в лицето на г-н Николай Савов. Николай Савов е първият директор на столичното предприятие, заемал този пост от откриването на първата част в периода от края на 2012 г. до 2016 г. Името му се свързва…

Провеждане на учебна практика

Днес, 10.07.2019 г., в ОП СПТО студенти от магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“, „Биобизнес и биопредприемачество“ и „Екомениджмънт“ при Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проведоха лятна учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 28.05.2019 г., студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и тенологии“ проведоха учебна практика в ОП СПТО. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.

Посещение в ОП СПТО

Днес, 08.05.2019 г., студенти от Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, профил „Пречистване“ посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе във връзка с разработване на проект на тема „Третиране на битови отпадъци“. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и Пречиствателна…

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 09.04.2019 г., в ОП СПТО студенти от Лесотехнически университет, факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ IV-ти курс проведоха учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“, както и пречиствателните съоръжения за отпадъчни…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 21.03.2019 г., студенти от Висшето Училище на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (ВУФАМ) от две магистърски програми, специалност „Международен транспорт“, профил Централна и Източна Европа, и специалност „Бизнес администрация“, посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе в рамките на курсовете по Мениджмънт на доставките, производство и качество, и Логистика. Групата се запозна със съоръженията…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.11.2018 г., студенти от ESFAM, специалност „Публична администрация“ посетиха ОП СПТО. Във връзка с разработването на проект, свързан с управление на отпадъците, студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.