Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /22.06.2024 – 28.06.2024/

През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 8 028 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 313 т. Достигнатият седмичен процент е 3,9 %. За същият период през изминалата година са отделени 105 т. рециклируеми отпадъци. Обработени зелени отпадъци 219 т., а обработените хранителни отпадъци 146 тона. ♻ В ОП…