ОТЧЕТ НИКОЛАЙ САВОВ – ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /31.05.2024 – 07.06.2024/

Отчет Николай Савов – директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /31.05.2024 – 07.06.2024/ През тази седмица: През тази седмица отчитаме 8 505, 02 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 343, 64 т. Достигнатият седмичен процент е 4, 04%. За същият период през изминалата година са отделени 227,52 т. рециклируеми…