Посещение от служебните екипи на Столична дирекция ПБЗН в ОПСПТО

Във връзка с изучаване на оперативната обстановка в ОП СПТО и подготовката за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, на 27, 28, 29 и 30 май 2024 г. имахме посещение от служебните екипи на Столична дирекция ПБЗН. Занятията бяха ръководени от Началник УПБЗН „Кремиковци“ към Осма РСПБЗН и инспектор пожарогасителна и спасителна дейност. Екипите извършиха…