София и Атланта с партньорска програма за обмен на идеи за иновативни модели за градско развитие

София и Атланта отвориха вратите си за диалог, партньорство и обмен на добри практики за идентифициране на иновативни модели за градско развитие. Като част от това сътрудничество, което стартира през януари 2024 г., столицата беше посетена от делегация от град Атланта в състав Чандра Чарли и Джон Ръдърфорд Сейдел, съответно главен и заместник-директор по устойчивост,…