Столична община обяви търг с явно наддаване № 2-СО-2024 г. за сключване на договор за продажба на продажбата на компост.

 Столична община обяви търг с явно наддаване № 2-СО-2024 г. за сключване на договор за продажба на продажбата на компост. Обявлението за тръжната процедура може да намерите тук: информация