Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /04.05.2024 – 10.05.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /04.05.2024 – 10.05.2024/   През тази седмица:   ♻ Възстановен е мотор с редуктор на транспортьора, над шредери в Механично сепариране; ♻ Във връзка с възстановяването на нормалната работа на ОП СПТО и по-добро отчитане, е извършена нулева калибрация и тариране без…

Успешно приключване на „ЕТАП 2 на „Изграждане на информационна система за проследяване/мониторинг/надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудването и съоръженията в ОП СПТО, като част от информационната система на Столична Община“

На 08.05.2024г. успешно приключи „ЕТАП 2: „Разработка на  информационната система“ и от 13/05/24г. изпреварващо преминаваме към реализацията на „ЕТАП 3 – Внедряване на системата“ по договор ПТО22-ДГ-55-50/09.12.2022г с предмет: „Изграждане на информационна система за проследяване/мониторинг/надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудването и съоръженията в ОП СПТО, като част от информационната система…