Отчет Николай Савов – директор на Столично предприятие за третиране на отпадъци /26.04.2024 – 03.05.2024/

През тази седмица:   ♻ След обявяването на първия търг с явно наддаване за продажбата на рециклируеми материали, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците (ЗУО), представители на 16 фирми направиха оглед на събраните на територията на ОП СПТО отпадъци. Огледи се…