ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ В ОП СПТО

На 22.03.2024 г., на територията на ОП СПТО, бе проведена среща, на която се обсъди възможностите за изграждане на информационна система за проследяване, мониторинг и надзор. Системата е част от информационната система за управление на отпадъците на Столична Община. Чрез нея ще се осъществява контрол на дейностите, които са  свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта…