Г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО, взе участие в Кариерния форум 2024 на Биологическия факултет

На 20 март 2024 г., г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци), взе участие в Кариерния форум на Биологическия факултет. Събитието се проведе в сградата на факултета, бул. „Драган Цанков“ №8 Г-н Савов успя да представи на студентите и докторантите дейността на ОП СПТО и възможностите за професионално и…