ОП „СПТО“ – 100 дни от встъпването в длъжност на Николай Савов – предизвикателства и търсене на решения

На стотния ден от встъпването ми като временно изпълняващ длъжността директор на ОП СПТО, е време да направя отчет, отчет – равносметка на свършеното до тук  и какво ни предстои от сега нататък. В края на месец ноември заварих едно неработещо предприятие. Заводът не успяваше да преработва входящия отпадък, събиран на територията на Столична община,…

„ДЕЦАТА ЗНАЯТ КАК“

ОП СПТО организира еко инициатива    „ДЕЦАТА ЗНАЯТ КАК“   Днес отправяме покана към всички училища на територията на Столична община, за да направим първата крачка. В продължение на 5 седмици /11.03.2024г. – 15.04.2024г./ ще бъде организирано разделно събиране на рециклиуемите отпадъци, които са генерирани от учебните заведения. За целта ще се раздадат чували с…