Официална позиция на ОП СПТО

Официална позиция на ОП СПТО   Уважаеми партньори и заинтересовани страни, Днес бихме искали да изразим нашата официална позиция относно недобрите търговски практики, с които се сблъскваме през последния месец. Тези практики включват, но не се ограничават до непочтени конкурентни действия, липса на прозрачност в търговските отношения, нарушаване на договорни задължения и некоректни офертни цени,…