Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/     През тази седмица:   ♻  В събота втора линия в приемна сграда излезе извън експлоатация. Аварийният екип на СПТО установи скъсана носеща греда ламела на подвижен под 01М0012. Съоръжението е отремонтирано и пуснато в късните часове…