Одитен доклад относно дейността на СПТО

    Одитен доклад За извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и Столична община дейности през периода 01.01.2020 год. – 01.12.2023 година   ДОКЛАД ОДИТ