Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /06.01.2024 – 12.01.2024/

♻ На 09.01.2024 г. участвахме в пресконференция, на която беше представен докладът от проведения през последния месец одит. ♻ Съгласно получените констатации и препоръки, ще бъдат предприети всички действия, за да бъдат прекратени недобрите практики, които са приемани за норматив в ОП СПТО ♻  На 08.01.24 г. възникна авария със скъсан лентов транспортьор на лента…

ИНФОРМАЦИЯ относно продажба на компост на физически лица

От  21.07.2022 година с Решение на Столичен общински съвет № 555 се „Одобрява продажбата чрез публичен търг, или на стоковите борси, или публично оповестен конкурс“, а това означава, че компост, произвеждан на ИБТ „Хан Богров“ не може да бъде продаван свободно на граждани и юридически лица. Докато няма официално решение на Столичния общински съвет, който…