Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /16.12.2023 – 22.12.2023/

В дните преди коледните празници, продължаваме с проверката на всички машини и системи, за да може да протича нормален работен процес в предприятието. ♻ В работния процес е установена липса на изготвяне, на аварийни актове при възникване на непланирани прекъсвания и повреди. Това е практика, която ще бъде прекъсната; ♻ Продължават усилията ни за намаляване…