Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /08.12.2023 – 15.12.2023/

През изминалата седмица съсредоточихме всичките си усилия в стартирането на нормалната работа на предприятието. информация: СПТО

Бланки за предаване на биоразградими отпадъци на ИБТ „Хан Богров“

„Биоотпадъци“ са биоразградимите битови отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. Тук може да намерите бланки за предаване на хранителни биоотпадъци, за оползотворяване на територията на ИБТ „Хан Богров“. При доставка на странични животински продукти…