СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Ремонт, техническа поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за Hooklift-устройства – Multilift XR26S61, прикачен инвентар към автомобилите Рено С430.32, за нуждите на ОП СПТО“ – CPV– 50000000-5