Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

„Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и  „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“ в ОП СПТО, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1. Съобщение_работна заплата Техническа спецификация Ценова оферта