ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка на материали и консумативи“

Доставка по заявка на материали и консумативи за извършване на дейности по поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения в ОП СПТО. Пазарно проучване