Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 28.05.2019 г., студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и тенологии“ проведоха учебна практика в ОП СПТО. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.