ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Зa избор на изпълнител на услуга „Извънгаранционна поддръжка на UPS-устройства“ (ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 17.05.2019 г.)

Извършване на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособността на UPS техника в ОП СПТО. При поддръжката да се спазват техническите условия и параметри, заложени от производителите на техниката, техническите стандарти и екологичните изисквания съгласно българското законодателство. Пазарно проучване