ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на курсове с цел: придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО за: придобиване и документиране на професионална квалификация; придобиване и документиране на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии; непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация…