ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга

Предоставяне на пълни, адекватни и съобразени с изискванията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ услуги, свързани със сертифициране на система за управление на качеството, внедряване на специфичните изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива съгласно стандарт ISO 15358:2011, ресертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа…