ПАЗАРНО ПОУЧВАНЕ – За доставка на софтстартери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуване на софтстартери, необходими за плавното спиране и пускане на трифазни асинхронни двигатели. Пазарно проучване Сфтстартери

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за Доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери съобразно нуждите на ОП СПТО. Пазарно проучване