ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20КV“

Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV, намиращи се на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарно проучване Техническо задание Приложение 1 Приложение 2