ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изолация на 2 /два/ броя ръкавни филтри

Избор на изпълнител за изолация на 2 /два/ броя ръкавни филтри при сграда за производство на RDF гориво, включващо доставка и монтаж на алуминиеви панели и термоизолация монтаж на същите. Пазарно проучване Оферта образец

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За мониторинг и администриране на мрежова инфраструктура

Избор на изпълнител за осъществяване на „мониторинг и администриране на мрежова инфраструктура на завод за Механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), площадка „Садината“ и Инсталация за биологично третиране (ИБТ), площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“. Пазарно проучване