ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на обезледители за размразяване на пътища

Избор на изпълнител за доставка на обезледители за размразяване на пътища, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон на територията на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО. Пазарно проучване