ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Разпределение на активите по местоположение съгласно технологичния процес и формиране на окончателната им финансова стойност в ОП СПТО

Разпределение на активите съгласно технологичния процес в ОП СПТО и определяне на финансовите стойности на активите към датата на придобиването им съгласно проектната документация на Възложителя.Пазарно проучване Техническо задание