ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV“

Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV, намиращи се на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.Пазарно проучване – за избор на изпълнител на услуга с предмет „специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 11020кv“Приложение №1Приложение №2Техническо задание