ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба

Избор на изпълнител за доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване