ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на електроматериали и консумативи (ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 04.09.2018 г.)

Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ Пазарно проучване Приложение 1 Приложение 2