Провеждане на учебно-производствена практика в ОП СПТО

Днес, 16.07.2018 г., в ОП СПТО студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биотехнологии“ II-ри курс и „Екология и опазване на околната среда III-ти курс проведоха учебно-производствена практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.