Посещение на делегация от Кралство Мароко

Днес, 20.06.2018 г., представители на правителството и община Казабланка на Кралство Мароко посети ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“. Делегацията прояви интерес към използваната технология в Завода за МБТ с цел възможното й прилагането при бъдещото изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци в община Казабланка.