ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Настоящето техническо задание е разработено поради необходимостта от реконструкция на лентови транспортьори № 01М0021АН001, № 01М0022АН001, № 01М0023АН001 и № 01М0024АН001, изработване и монтаж на допълнителни съпътстващи елементи, наладка пуск и центроване на лентовото платно. Техническа спецификация

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на електрокабелно отопление на тръбопроводи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата. Пазарно проучване