ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на катализатор

Избор на изпълнител на услуга с предмет „Доставка и монтаж на катализатор за допълнително пречистване на отпадъчни газове, генерирани в резултат на работата на комбиниран топлинен и енергиен агрегат (КТЕА) за оползотворяване на биогаз, за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване Технически данни