ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Доставка на греси, антифриз, течност за чистачки и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове

Избор на Изпълнител за доставка на греси, антифриз, течност за чистачки и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове /AD BLUE/ за нуждите на ОП СПТО. Пазаарно проучване