ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка и ремонт на радиокомуникационна техника

Избор на Изпълнител за доставка, гаранционен и извънгаранционен ремонт на радиокомуникационна техника за обезпечавене на надеждна връзка за комуникация при работата на работниците и служителите в ОП СПТО.   Пазарно проучване