ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработването на машинни изделия и детайли

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за осигуряване изработването на машинни изделия и детайли, необходими за поддръжката и ремонта на съоръжения в ОП СПТО, по предоставени от Възложителя чертежи и/или образци. Пазарно проучване Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3 Чертеж №4