ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга: „Доставка на материали и консумативи“

Доставка на материали и консумативи за извършване на дейности по обслужване, ремонт и профилактика на машини и съоръжения в ОП СПТО. Пазарно проучване