ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с извършване на: „Анализ на договорите на СО за оползотворяване на RDF и текущото им изпълнение, проучване на възможностите за оползотворяване на RDF и предложение за възможни решения, в т. ч. подготовка на образци на документация за провеждане на процедура по ЗОП за осъществяване на услугите…