ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за изграждане на стени от бетонни блокове

Избор на изпълнител за изграждане на стени от бетонни блокове за оформяне на складови клетки за временно съхранение на рециклируеми материали на територията на площадка „Садината“ – ОП СПТО. Пазарно проучване