ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на изпълнител за доставка и монтаж на пневматични ударни вибратори

Оптимизация на работата на прахов ръкавен филтър 4QDV41AF001 (производител „Ecochimica system S.r.i.”, model AMIX100000HEL-B) – доставка и монтаж на пневматични ударни вибратори с управление в завод МБТ местност Садината. Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на фирма за доставка на инертни материали

Избор на изпълнител за доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“. Пазарно проучване